Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A haláltalizmán 101-150

 101.

A Kapitány és a csapat többi tagja nevetni kezd rajtad. Aztán a Kapitány fejét hátraszegve, csípőre tett kézzel feléd fordul és így szól: - Add ide a kardod és ülj föl Elvira mögé a lóra! El kell vinnünk téged Szürkecéhekbe! - Ha átadod a kardodat - lapozz a 155-re. Ha nem vagy hajlandó lemondani a fegyveredről - lapozz a 142-re.

 

 

102.

A pincében összegyűlt kétes külsejű alakok mogorva tekintete szegeződik rád. - Én aztán igazán nem tudhatom. Miért nem őket kérded? - mondja a csapos, aztán nem szól többet hozzád. - Na, gyerünk, kérdezz meg minket! - mondja fenyegetően az asztalnál ülők egyike. Lapozz a 280-ra.

 


103.

Az utolsó pillanatban gurulsz át, mögötted egy hatalmas szikla zuhan le. Robaja még sokáig visszhangzik. Egy hajszálon múlt, hogy nem kerültél alá. Tovább indulsz a folyosón, és nemsokára egy sötét vasajtóhoz érsz. Halványan foszforeszkáló betűkkel egy üzenetet festettek rá: - „Csak egyet olvashatsz el!“ - Kitárod az ajtót, amely egy háromszögletű szobába nyílik. A szoba minden falában egy-egy vasajtó van, a szoba közepén pedig három kőpillér áll. Az egyik háromszög, a másik henger, a harmadik négyzet alakú. Mit teszel?

 

Kimész az egyik ajtón a

szobából?                                Lapozz a 339-re.

Megvizsgálod a háromszög alakú

kőpillért?                                  Lapozz a 290-re.

Megvizsgálod a henger alakú

pillért?                                      Lapozz a 321-re.

Megvizsgálod a négyzet alakú

pillért?                                      Lapozz a 345-re.

 104.

Folytatod az utad a Kovács után. Errefelé nincsenek üzletek, az utca néptelen, csupán egy görnyedt, csuklyás, koldus kinézetű alakot látsz. Odamegy hozzád és kiegyenesedik. A csuklyája alatt semmi sincs - arc helyett csupán két izzó széndarabot látsz a sötétben. Ijedtséged rémületbe csap át, amint a kísérteties alak halk, sziszegő hangon megszólal: - Azt hiszed, el tudsz szaladni a Halál elől? Add ide a Talizmánt! - mondja, feléd nyújtja fekete kesztyűs kezét. Ha azt feleled, hogy a Talizmán már nincs nálad - lapozz a 81-re. Ha azonnal megtámadod ezt a borzalmas alakot - lapozz a 96-ra.

 

 

105.

Az utolsó pillanatban sikerül elugranod, de még így is megcsap a forró levegő. Vesztesz 3 ÉLETERŐ pontot! Ha még életben vagy, az alábbiak közül a következő Felszerelési Tárgyak egyikét használhatod, ha bármelyik nálad van.

 

Egy fiolát a Gyorsaság

Gőzeivel.                                 Lapozz a 76-ra.

Az Egyszarvú szarvából készült

Amulettet.                                 Lapozz a 87-re.

A Gyötrelmes Végzet

Tekercsét.                                Lapozz az 59 - re.

Ezek közül egyiket sem.           Lapozz az 50-re.

 


106.

A varázsló kék, zöld és rózsaszín füstfelhőt varázsol, amely beborítja a közönséget. Míg az előadást nézed, Tyucsev, akit a Vörös Sárkány Fogadóból ismersz, kilép az árnyékból és eltűnik a füstben. Mire a füst eloszlik, sem őt, Sem a szürke ruhás varázsiót nem látod sehol, az emberek pedig hangos köhögések közepette lopással vádolják egymást. Rögtön rájössz, hogy a varázsló Tyucsev cinkosa. Amikor megfordulsz, hogy elindulj, egy szolgába botlasz, aki ezüsttálcát dug az orrod alá. A tálcán aranyozott névkártyát látsz, amelyen az áll, hogy Mortphilio meghív egy italra. - Erre parancsoljon - mondja a szolga. Megkérdezed, ki az a Mortphilio. - A város egyik elöljárója - válaszolja, de többet nem hajlandó mondani. Ha vele mész - lapozz a 144-re. Ha elutasítod a meghívást - lapozz a 83-ra.

 

107.

Az ellenkező irányba indulsz tovább. A lábad igencsak fáj, ahol a csapda megsebezte, de fogadót sehol sem látsz. Képtelen vagy rá, hogy továbbvonszold magad. Bár hideg van, lekuporodsz a földre egy sikátorban, és elalszol. Ébredésed nem mondható igazán kellemesnek, ugyanis egy hatalmas Ogre kezében találod magad, aki az orra előtt lóbál a levegőben. Gonoszul rád mordul, fejedet a falhoz vágja és ledob. Vesztesz 2 ÉLETERŐ pontot! Ha még életben vagy, meg kell küzdened vele.

 

Ogre                 ÜGYESSÉG 8     ÉLETERŐ 10

 

Ha legyőzted - lapozz a 74-re.

 


108.

Felriadsz álmodból. Hajnalodik. Visszanyersz minden ÉLETERŐ pontot, amit a szellemek világában vesztettél, miközben Hawkanával harcoltál. Mivel azonban úgy érzed, mintha végigharcoltad volna az éjszakát, álmod nem gyógyító erejű. Összeszeded a holmidat és továbbmész. Lapozz a 326-ra.

 

 

109.

Lelked lágyan lebeg a Halál Völgye felé. Alant, ameddig a szem ellát, szélfútta, jellegtelen síkság terül el.

A holtak lelkei itt bolyonganak céltalanul, magányosan. Már éppen elérnéd a Völgy szélét, amikor az éteri szél hirtelen felkapja a lelkedet és tovaröppenti. Hamarosan két alak társaságában találod magad, akik megidéztek ebbe a fantasztikus, mágikus világba. A színes ruhás, szem nélküli szólal meg: - Még nincs minden veszve! - Megérted a szavait anélkül, hogy hallanád őket. - Ha a lelked hajlandó rá, újra testet ölthetsz, és mi visszafordítjuk az idő kerekét. Ekkor egy másik lény szólal meg: - Ha kívánod, visszaküldelek az időben, és újra ott lehetsz a Hasadék kijáratánál. - Visszamész az időben és megpróbálod újra teljesíteni a küldetésedet? Ha igen, a lény a válladra teszi a kezét. Mindketten eltűnnek. Újra élsz! Sebeid


begyógyultak, hátizsákodban 10 adag Élelem van. Csak azok a Felszerelési Tárgyak vannak nálad, amelyekkel az utadat elkezdted, meg a Halál Talizmán, ha előzőleg elvesztetted is. Minden egyéb, amit utad során szereztél, elveszett, ezért húzd ki a Kalandlapról! ÜGYESSÉGED, ÉLETERŐD és SZERENCSÉD visszaállt a Kezdeti értékre. Hirtelen újra Orb felszínén vagy! Lapozz a 125-re.

 

 

110.

 - Segítek neked, ember, mert te is segíthetsz nekem - szólal meg a Disznófő. - Az Égigérő hegyen egy ősöreg Vörös Sárkány tanyázik. Ő a kapuk őrzője. Legutóbb, mikor felébredt - még gyermekeim születése előtt - romba döntötte a falvainkat. El kell pusztítanod, még mielőtt átléphetnél a kapun. A Sárkány tüzet okád, amit senki nem bír ki, hacsak nem sárkánypikkelyekből készült pajzs védi. - Búcsúzóul átnyújt neked egy bedugaszolt fiolát. A fiolában a Borostyánfenyő Gyantája van, amellyel összeragaszthatod a pajzsot. Meg- hívnak vacsorára, ahol mangót, diót és különféle déligyümölcsöt esztek. Nyersz 2 ÉLETERŐ pontot! Aztán köszönetet mondasz és elindulsz. Hosszú mászás után egy kénbűzös barlangnyíláshoz érsz - ez a Sárkány tanyája! Úgy döntesz, bemész. Lapozz a 7-re.


111.

Az Orkok, amikor látják, hogy egymagad legyőzted a vezérüket, hanyatt-homlok menekülni kezdenek. Te a domb túlsó oldalán futsz le. Alattad mély, páfrányok borította völgy terül el. Úgy döntesz, hogy arra mész tovább, hátha elkerülöd az Elfeket. Lapozz a 203-ra.

 

112.

A szél a pajzsod alá fúj, kirántja a kezedből, és legnagyobb rémületedre a szakadékba sodorja. A Sárkány felnevet és nagyot fúj rád. Terjedelmes tüdejéből hatalmas lángok csapnak ki. Pusztító erejű tűz vesz körül és szénné égsz! Lapozz a 43-ra.

 

113.

Átlépsz a földön fekvő őrön, kinyitod a nagy, kétszárnyú ajtót és belépsz a templom Belső Szentélyébe. Egy magas, hollófekete hajú nő, Hawkana, a Főpapnő imádkozik az oltárnál, amelyen ott fekszik a Haláltalizmán. Az oltár mögött az istennő óriási méretű, páncélinget viselő márványszobra áll. Arcán gonoszság és kegyetlenség tükröződik. Hawkana feláll és feléd fordul. Hasonlít a szoborra, rajta is fekete páncéling van. Lapozz a 222-re.

 

114.

A Pap odalép hozzád és a következő történetet meséli el neked:

 - A Talizmánt a Halál Istenének szolgái készítették, réges-régen, a Végzet Rúnáinak városában, hogy ha majd eljön az idő gonosz terveik megvalósítására, megidézhessék Istenüket erre a világra.


Ez az idő most jött el! Ha a Halál megjelenik itt, az élet megszűnik! Csak a Halál Szolgái maradnak meg undorító félholt állapotukban. A Halál szürke árnyként fog Orbra telepedni. Minden porrá válik, és a természet rendje felborul. Serakub Bölcsei, akik szent életű emberek, azon igyekeznek, hogy megállítsák a szörnyű pusztítást. Elküldtek egy csapatnyi Keresztest, hogy megszerezzék a Talizmánt, de csak mi négyen maradtunk életben. A Halál Szolgáinak Csontváz Királya a Hasadék mélyén rejtette el a Talizmánt. Mi azonban behatoltunk ide, a gonosz fészkébe, és megszereztük. - Ekkor egy nyakláncot húz elő a köpenye alól. A láncon egy obszidiánkorong függ, a közepén rubinkoponyával - a Haláltalizmán! Feléd nyújtja és így szál: - Tessék! Orbra kérlek, fogd ezt a Talizmánt és folytasd a küldetésünket! Megsemmisíteni nem lehet, de ha sikerül elvinned a saját világodba, akkor a Csontváz Király többé nem szerezheti meg!

A hipnotikus varázs kötelez: minden porcikáddal a küldetésre koncentrálsz. A Talizmánt a nyakadba akasztod. Hideg és nehéz. A Varázsló feléd fordul és így szól: - Most varázshatalmammal kijuttatlak a felszínre. Indulj nyugatnak, míg el nem éred az Ingoványi Szürkecéheket, a tudás városát. Ott majd megtudod, miként juthatsz vissza a saját világodba. Kérlek, ne hagyj cserben minket! Fogd ezt az aranyat, lehet, hogy még hasznát veszed! - Egy pénzeszacskót nyújt át neked, melyben 10 aranytallér van. Miközben a Varázsló a varázsigére összpontosít, különböző lények özönlenek be a barlangba. Lapozz a 125-re.

 


115.

Lábujjhegyen lopakodsz a Sárkány felé. Orrlikai kitágulnak, hatalmas, sárga szeme felpattan és mereven rád bámul. Mit teszel?

 

Kirohansz a barlangból, és amilyen gyorsan csak

tudsz, felszaladsz a hegyre?     Lapozz a 335-re.

Ottmaradsz?                            Lapozz a 170-re.

Visszarohansz és földeríted a szűk

oldalfolyosót?                          Lapozz a 22-re.

 

116.

Tovább vánszorogsz, miközben rád nehezedik a súlyos, szürke égbolt. A Talizmán úgy húzza a nyakadat, mintegy malomkő. Végre megpillantod a fennsík körvonalait, de ez sem űzi el idegességedet. Szürkületkor tábort versz és az éjszaka sötét leple borul rád. A kimerültségtől mély álomba zuhansz. Álmodban újra Hawkana jelenik meg előtted, de körvonalai ködösek és elmosódottak. Megint hív: az űr, amely elválaszt tőled, sem nem tér, sem nem idő. Érzed, amint elindulsz felé és körülötted minden ködössé, éterivé válik. A Halottak Völgyének szélére csábított. Meg kell küzdened vele.

 

Hawkana lelke      ÜGYESSÉG 10    ÉLETERŐ 12

 

Ha legyőzted, lapozz a 108-ra. Ha elveszted ezt a harcot a szellemek világában - lapozz a 23-ra.

 117.

Kis füves téren vágtok át a Papnővel. A tér túloldalán gyönyörű, emeletes templom áll, tetején csodás függőkert. Miközben beléptek a széles, zöld ajtón a két őr között, fejetek felett tarka tollú madársereg húz el. Virágokkal díszített, hosszú csarnokba értek. Mindketten letérdeltek a gabonával és gyümölcsökkel megrakott oltár előtt. A nő minden élőlényért imádkozik. Néhány percnyi elmélkedés után kézen fog és a csarnok végében lévő kis szobába vezet. Kis asztalán ezüstös páncélinget pillantasz meg. - Mindenek Anyja beszélt nekem a küldetésedről - mondja Lillantha. - Azt kívánja, hogy ezt vidd magaddal. Segítségedre lehet. - Megköszönöd neki és felöltöd a csodálatosan könnyű páncélinget. Nyilvánvaló, hogy mágikus erejű - nyersz 1 ÜGYESSÉG pontot! - Még valami - teszi hozzá Sietve Lillantha. - Minden vasárnap este, és az azt követő három napon át Mindenek Anyja követői őrzik a kapukat. Ha úgy akarsz elmenni a városból, hogy azt mások ne tudják meg, ezeken a napokon menj. - Köszönetet mondasz neki és a templom békéjét elhagyva visszatérsz a Raktár utca forgatagába. Lapozz a 130-ra.

 

118.

A Sárkány varázslatának hatalma alá kerültél. Kényszerít, hogy indulj el a kapu felé. Ahogy közelebb érsz, megszólal: - Ti közönséges halandók, olyan hiszékenyek vagytok! - Rád ugrik és cafatokra tép. Lapozz a 43-ra.

 


119.

 - Általában sikerül - mondja - , bár legutóbb is sok fejtörést okozott, hogy miként ragadjam a kezembe a gyeplőt. - Elmond neked egy történetet Heimdolról, a Hatalmasról. Szavaiból úgy tűnik, hogy Heimdol volt az egyik Legerősebb és legkellemetlenebb alak, aki valaha is sört vedelt a Vörös Sárkányban. Egy napon megjelent egy Tyucsev nevű idegen, és elfogadta a kihívást egy szkander-mérkőzésre. Heimdol életében először veszített. Dúlt-fúlt, és szörnyű bosszút esküdött. Néhány napra rá Tyucsev visszatért, szándékosan belekötött Heimdolba és két barátjába. A harc elkerülhetetlen volt. Tyucsev mindannyiukat megölte, és monogramját Heimdol homlokára karcolta. - Anarchilban, az őrült káosz Istenében hisz. Azóta senki sem mert kikezdeni vele, pedig ide csupa tolvaj és gyilkos jár. - Úgy döntesz, ideje, hogy bemutatkozz a tolvajoknak, és elindulsz az asztaluk felé. Lapozz a 280-ra.

 

 

120.

Továbbindulsz a folyosón és nemsokára egy sötét vasajtóhoz érsz. Halványan foszforeszkáló betűkkel egy üzenetet festettek rá: „Csak egyet olvashatsz el!” Kinyitod az ajtót, és egy jókora, háromszög alakú szobába lépsz be. A szoba minden falán egy-egy vasajtót látsz, középen pedig három


kőpillért. Az egyik háromszög, a másik henger, a harmadik négyzet alakú. Mit teszel?

 

Kimész az egyik ajtón?             Lapozz a 339-re.

Megvizsgálod a háromszög alakú

pillért?                                      Lapozz a 290-re.

Megvizsgálod a henger alakú

pillért?                                     Lapozz a 321-re.

Megvizsgálod a négyzet alakú

pillért?                                     Lapozz a 345-re.

 

 

121.

Újra elalszol, és csak az istállóba betűző késő délelőtti napsugár ébreszt fel. Nyújtózol egyet és ekkora szalma közt hirtelen valami hideg tárgy akad a kezedbe. Egy aranypénzt találtál, amit zsebre is teszel, mielőtt elindulnál. Ha most befordulsz az egyik mellékutcába, amely a Hét Bűn utcájához vezet, és a Vörös Sárkány Fogadó felé veszed az utadat - lapozz az 57-re. Ha nem akarsz tolvajok közé keveredni, és megpróbálod egymagad visszaszerezni a Talizmánt a templomból - lapozz a 221-re.

 


122.

Elfogadják a rubinkövet és hangos horkantások közepette hajlongva mutatják ki nagyrabecsülésüket. Barátságosan taszigálnak a falujuk felé. Ha megköszönöd, de elhárítod a szíves invitálást - lapozz a 14-re. Ha elkíséred őket a faluba - lapozz a 72-re.

 

123.

A Végzet Rúnái városának említésére a harcosnők fennhéjázása alábbhagy. A Kapitány összevonja a szemöldökét és elgondolkodik. Néhány fiatalabb nő szemében félelem csillan. Aztán a Kapitány megköszörüli a torkát és megszólal: - El kell vinnünk téged Szürkecéhekbe, Hawkanához, az őrség Főparancsnokához. Lapozz a 152-re.

 

 

124.

Az őrök visszajönnek és minden irányból megtámadnak. Hősiesen küzdesz, de nagyon nagy a túlerő. Nemsokára legyőznek és megölnek. Lapozz a 109-re.

 


125.

Sötét Elfek és Barlangi Trollok törnek be a terembe, és megtámadják a lányt. A Lovag és a Pap rögtön a segítségére sietnek. Ezzel egyidőben a háttérben az Elfek és Trollok özöne fölött egy hatalmas árnyalakot fedezel fel. A lovag csillogó kardja rendet vág az ellenség soraiban, de a Sötét Elfek varázslathoz folyamodnak, és a Pajzsos lány képtelen visszaverni a támadásukat. Holtan rogy össze az előrenyomuló ellenség rohama alatt. Mielőtt a varázsló befejezné a varázslást, még hallod, amint a hatalmas szörnyeteg diadalittasan felüvölt. Lapozz a 185-re.

 

 

126.

Az est leszálltával elindulsz az Ingoványi kapu felé, abban reménykedve, hogy azt most Mindenek Anyjának követői őrzik. Amint kiérsz a Raktár utcából, egy alak lép ki eléd az árnyékból. Arcát csuklya fedi, de a díszes, tüskés páncélról és a kezében tartott fekete pengéjű [kardról azonnal rájössz, hogy ez egy Sötét Elf. Talán azok közül való, akik megtámadták a Hasadékban Kereszteseket, és most valahogy beosont a városba. Némán odalép hozzád és megsuhintja a kardját. Meg kell küzdened vele!


Sötét Elf           ÜGYESSÉG 8       ÉLETERŐ 8

 

Ha legyőzted, lapozz a 249-re.

 

127.

Továbbvonszolod magad a vadonban. De most a madarak éneke üresnek hat és a halál előérzete kísért, amint Ott botorkálsz, mintha ébren álmodnál. Mikor leszáll az est, tüzet raksz és fáklyákkal veszed körül magad. Képtelen vagy elaludni, csendben vársz és hallgatózol. A Talizmán egyre nehezebb tesz. Nemsokára ismét felhangzik a nyerítés, amely tegnap is megzavarta az álmodat, és megtöri az éjszaka csendjét. Újra és újra hallod a vérfagyasztó hangot. Legnagyobb rémületedre kisvártatva hat izzó szemű, lángoló orrlikú, rémálomszerű ló jelenik meg, hátukon egy-egy életgyűlölő gonosz kísértettel. Félkörbe állnak és mereven rád bámulnak. Egyszerre szólalnak meg érdes hangjukon. - Mi a Halál eszközei vagyunk. Azért jöttünk, hogy elvigyünk urunkhoz és visszaszerezzük neki a Talizmánt. - A tábortűz túlsó oldalán állnak, de lovukkal átugratják a tüzet. Megtámadnak és érzed, amint életerőd elhagy. Olyanná válsz, mint ők, árnyéka leszel csak az életnek, és mindörökre gyűlölni és irigyelni fogod az élőket.

 


128.

Magadra hagynak. Csodálkozol, hogy a város őrei hogyan tehetnek olyan kegyetlenek, hogy egy ártatlant ilyen kellemetlen helyzetben hagyjanak. Lázasan nekiesel a csapdának, mielőtt még valami gonosztevő csak úgy szórakozásból elvágná a torkodat. Halk léptek közelednek. Hátranézel a vállad fölött, és látod, hogy egy ember közeleg. - Várj - szólal meg - , majd én segítek neked kiszabadulni a csapdából. - Rálép a nyitó kallantyúra, amit te nem értél el, és a csapda kinyílik. Kiszabadulsz és együtt indultok tovább. - Van már szállásod éjszakára? - kérdezi, és oldalról rád sandít. - Talán felajánlhatnám szerény lakomat? - Kíváncsi vagy, vajon miért járkál ez az ember éjszaka egyedül az utcán, de túl fáradt vagy ahhoz, hogy kérdezősködj. Ha elfogadod a meghívást és elmész hozzá - lapozz a 143-ra. Ha visszautasítod az ajánlatát - lapozz a 107-re.

 

 

129.

Hamarosan rájössz, hogy a Sárkány el akar bájolni, és már tudod, hogy egy Sárkánnyal sosem szabad beszélgetni. Rárohansz, hogy megtámadd. Lapozz a 382-re.

 130.

Ismét a Raktár utcában sétálsz és látod, hogy az üzletek már zárnak. A hazafelé tartó tömeg hirtelen szétválnak, hogy utat engedjen egy nagy fekete hintónak, amit két fekete kanca húz. A lovak fejét fekete tollbokréta díszíti. A csuklyás kocsis mereven maga elé néz. Oldala lépsz a csatornába, hogy utat adj, de a kocsis megrántja a gyeplőt. A hintó belsejében egy üres fekete koporsót látsz, de a fedelén ezüstös betűkkel a te neved olvasható. A halottaskocsi ajtaja kinyílik és egy elegáns férfi lép ki belőle, kezében ezüst sétapálca. Ruhája a legfinomabb ezüstszaténból készült, vállára cobolyrém simul. Az egyik árus üdvözli, s ő mosolyogva biccent feléje. - Én a Halál követe vagyok, és a Talizmánért jöttem - mondja vészterhes hangon. Miközben védekezni próbálsz, a férfi riasztó átalakuláson megy át, de az emberek ügyet se vetnek rá. Drága szőrméi rongyokká válnak. Megnyerő, kék szemű arca fekete, repedezett koponyává változik, melyből sötét, üres szemgödrök tekintenek rád. Csontvázkezében fényevesztett vívótőrt tart. Rádöbbensz, hogy senki más nem látja ezt az átalakulást, csak te. - Add ide - mondja. Mit teszel?

 

Odaadod a Talizmánt (ha nálad

van)?                                        Lapozz a 179-re.

Azonnal megtámadod?             Lapozz a 271-re.

Letagadod, hogy nálad van?     Lapozz a 220-ra.

 

131.

Rájössz, hogy nem maradhatsz a Tudóssal, és elindulsz, hogy szállást keress éjszakára. Lapozz a 28-ra.

 


132.

Lángok ölelnek körül. Szörnyű fájdalmat érzel, alig látsz valamit. Vesztesz 6 ÉLETERŐ pontot! Ha még életben vagy, felhasználhatod az alább felsorolt tárgyak egyikét, ha rendelkezel vele.

 

A Gyorsaság Gőzei.                   Lapozz a 76-ra.

Az Egyszarvú Amulett.                Lapozz a 87-re.

A Gyötrelmes Végzet Tekercse.              Lapozz az 59-re.

Ezek közül egyik sem.                 Lapozz az 50-re.

 

133.

Húzz ki egy adag Élelmiszert a Kalandlapodról. Amikor észreveszed, hogy sózott disznóhúst adtál nekik, már késő. A Disznóemberek megsértődnek. Röfögve követelik, hogy menj velük a falujukba. Ha elmész velük - lapozz a 365-re. Ha nem - lapozz a 172-re.

 

 

134.

Elindulsz a sziklás terepen át a dombok felé. Kisvártatva két feléd tartó fegyveres csapatot veszel észre. Délről egy csapat Ork üget feléd vicsorogva - legalább húszan vannak. Púposak, torzak, zsíros, elfeketedett bőröket viselnek, kezükben tűhegyes handzsárokat lengetnek. Pajzsukat egy-egy bíbor karom ékesíti. Északról egy kis csapat Sötét Elf


közeleg, olyasfélék, mint akik a Pajzsos lányt megölték. Magas, karcsú termetűek, díszes, tüskés páncélruhát viselnek, kezükben hosszú, fénytelen fekete pengéjű kard. Még elég messze vannak, de igen gyorsan közelednek. Mit teszel?

 

Az Orkok felé indulsz?              Lapozz a 68-ra.

Az Elfek felé indulsz?               Lapozz a 214-re.

A dombok közé rohansz?         Lapozz a 63-ra.

Elbújsz?                                   Lapozz a 148-ra.

 

135.

Ahogy mész az avarban, megreccsen egy gally a talpad alatt. A Sárkánygyík ekkor feléd fordítja a tekintetét, s a tested elnehezül. A bozótba veted magad, ahogy a bőröd kezd hamuszürkévé válni. Szerencséd volt, mert sikerült elkerülnöd a hatalmas hüllő kővé változtató tekintetét, de így is megsérült egy-két izmod. Vesztesz 1 ÜGYESSÉG pontot! Gyorsan utat vágsz a bozótban és magad mögött hagyod a lomha, ám mégis életveszélyes hüllőt. Nemsokára visszaérsz az ösvényre. Lapozz a 270-re.

 

136.

A háromszög alakú kőpilléren a felirat így szól:

 

Foglald el a majom helyét,

Balra veszély; a bálvány életre kel.

 

Amíg a különös üzeneten töprengsz, egy kis homok hullik a fejedre. Felpillantasz és látod, hogy a mennyezet megrepedt és óriási homoklavina indul meg. Visszhangzó csikorgással egy hatalmas kőtábla ereszkedik a kijárat elé. Egyetlen reményed,


hogy átugrasz az egyre szűkülő résen. Dobj két kockával! Ha a kapott összeg ugyanannyi vagy kevesebb, mint ÜGYESSÉG pontjaid száma - lapozz a 103-ra. Ha a kapott összeg nagyobb, mint ÜGYESSÉG pontjaid száma - lapozz a 215-re.

 

 

137.

Elkezded átkutatni a templomterem díszruháit. Hirtelen valami bizsergést érzel az ujjadon, majd éles fájdalmat. A kezedre nézel és látod, hogy Hawkana gyűrűje egyre kisebb lesz. Megpróbálod lehúzni, de már késő. A gyűrű golyóvá zsugorodik, és levágja az ujjadat. Vesztesz 1 ÜGYESSÉG és 2 ÉLETERŐ pontot! Érzed, hogy ez az Istennő bosszúja volt, ezért inkább úgy döntesz, hogy megpróbálod kinyitni az ajtót. Lapozz a 16-ra.

 


138.

Előveszed a Talizmánt és alaposan megvizsgálod. Derengő szöveget fedezel fel rajta, mintha csak a Halál szolgáinak közelségét jelezné: - „Én a Haláltalizmán vagyok. Az Arcnélküliek védelmeznek, akik viselőmet szolgálják.” Mikor leszáll az est, tábortüzet raksz, köré pedig fáklyákat állítasz. Nem tudsz aludni, csöndben fekszel és hallgatózol. A Talizmán egyre nehezebb lesz. A vad nyerítés, amely tegnap is megzavarta az álmodat, hamarosan újra felhangzik, megtörve az éjszaka csendjét. A távolban újra meg újra felhangzik a dermesztő hang. Kisvártatva rémülten veszed észre, hogy hat rémálomszerű ló jelenik meg, szemükből és orrlikaikból lángok csapnak ki, hátukon pedig egy-egy életgyűlölő, gonosz kísértet ül. Félkör alakban körülvesznek, és meredten bámulnak, majd rekedt hangon egyszerre szólalnak meg: - Mi a Halál eszközei vagyunk. Azért jöttünk, hogy elvigyünk urunkhoz és visszaszerezzük a Talizmánt! Mit teszel?

 

Megfenyegeted őket, hogy a tűzbe veted

a Talizmánt?                               Lapozz a 388-ra.

Megpróbálsz áttörni a gyűrűn?    Lapozz a 164-re.

Megpróbálod a Talizmán hatalmát

használni?                                  Lapozz a 46-ra.

 


139.

Odabent egy izmos ember dolgozik az üllőnél, a hátán verejték csillog. Éppen egy kardmarkolatot készít. Az egyik oldalon, a fal mellett lévő polcon sorakoznak a kész kardok. - Válassz egyet! Hét arany lesz - szólal meg anélkül, hogy felnézne. Ha akarsz, vehetsz egyet - lapozz a 160-ra. Ha akarod, megköszönöd az ajánlatot és továbbmész - lapozz a 104-re.

 

 

140.

Hallod a páncélok csörgését, ahogy egy csapatnyi őr elfut a függöny előtt, és felrohan a lépcsőn. Továbbmész lefelé, míg egy nagy, kétszárnyú ajtóhoz nem érsz. Egy őr ottmaradt. Elkiáltja magát és rád támad. Meg kell küzdened vele!

 

Templom őr      ÜGYESSÉG 7     ÉLETERŐ 8

 

Ha öt Forduló után még él - lapozz a 124-re. Ha őt Forduló alatt legyőzöd - lapozz a 113-ra.

 


141.

Harg eltűnik, mielőtt a kalapács célba érne. - Nagyon ügyes! - szólal meg Thaum. - És ehhez mit szólsz? - Lapozz a 171-re.

 

 

142.

A Kapitány parancsára bezárul körülötted a lovasok gyűrűje. Kardot rántasz és sikerül egy nőt megsebesítened, még mielőtt minden oldalról megtámadnának. Kemény harcosok ezek, addig forgatják a kardjukat, amíg el nem kábítanak. Elejted a kardodat és a földre rogysz. Vesztesz 2 ÜGYESSÉG pontot! Ha szert teszel egy másik kardra, visszanyered ezeket a pontokat. Túl sokan vannak ahhoz, hogy ellenállj, ezért úgy döntesz, hogy azt teszed, amit mondanak, és felülsz Elvira mögé a lóra. Nem látszik túl boldognak, hogy egész úton Szürkecéhek felé ott fogsz ülni mögötte. Azzal vigasztalod magad, hogy így legalább biztosan jófelé mész. Lapozz a 257-re.

 143.

Kis kőházhoz értek. A férfi betessékel a hálószobájába s egy szalmazsákra mutat, az egyik függöny alatt. Hálás vagy, hogy végre megpihenhetsz, így minden további kérdezősködés nélkül aludni térsz. Mély álomba merülsz, és visszanyersz 4 ÉLETERŐ pontot! Mikor felébredsz, látod, hogy vendéglátód ott ülés téged figyel.

- Remélem, kipihented magad. Beszéltél álmodban. - Rád mosolyog és megkérdi: - Talán segítségre szorulsz? Ellopott tőled valaki valamit? Hogy estél csapdába az utcán egyedül, éjszaka? - Ha elmondod neki a történetedet, és tanácsot kérsz tőle - lapozz a 98-ra. Ha inkább azt mondod, hogy nem válaszolhatsz - lapozz a 92-re.

 

 

144.

Fasorokon vezet végig a város ismeretlen részeibe. Előtted hatalmas, gótikus építmény, hegyes csúcsokkal, melyek körül denevérszerű szörnyek szobrai gubbasztanak. Mielőtt odaérnétek, a szolga egy közeli házba kalauzol. Követed a sötét előszobán keresztül a házba. A falak bambuszból vannak. Az egyik homályos sarokban egy embert veszel észre, tolókocsiban ül, teste nagy részét takarók fedik. A szolga meggyújt négy nagy fekete


gyertyát, aztán magadra hagy Mortphilióval. - Köszönöm, hogy eljöttél. Ritka eset, hogy olyasvalakit lássak vendégül, aki ennyire tele van életerővel.

 - A hangja rekedt és nehezére esik a beszéd. A gyertyákból áradó füst elálmosít, de rögtön visszatér az éberséged, amint a kandallópárkányon megszólal egy emberi koponya: - Ez a bizonyos ember, mesterem! Mortphilio parancsára a koponya felemelkedik és árnyszerű szárnyain feléd lebeg! - Öld meg! - szól a halottidéző és a koponya állkapcsát csattogtatva rád támad. Meg kell küzdened a Szárnyas Koponyával!

 

Szárnyas Koponya   ÜGYESSÉG 7   ÉLETERŐ 6

 

Ha legyőzted, lapozz a 396-ra.

 

145.

 - Ezt meg hogy érted? Talán azt akarod mondani, hogy mi tolvajok vagyunk? - szólal meg a Sebhelyes. Különös él van a hangjában, társai közt is nagy a feszültség. Ketten a tőrükre csúsztatták a kezüket. Mit teszel?

 

Buzgón tagadod?                     Lapozz a 272-re.

Azt mondod, tolvajok?             Lapozz a 281-re.

Tudomást sem veszel a kijelentéséről, és azt

mondod, hogy értékes információd van a

számukra?                               Lapozz a 246-ra.

 

146.

A Sárkány tüzet okád rád. Hatalmas tüdejéből csak úgy áradnak a lángok. Pillanatokon belül szénné égsz. Lapozz a 43-ra.

 


147.

Elbújsz egy bokorban, és onnan figyeled a tisztást. A Druida kisvártatva újra megjelenik előtted. - Mivel Úgy döntöttél, hogy jelenléteddel tovább gyalázod a Szent Ligetet, arra kell gondolnom, hogy nem is akarsz elmenni. - Mielőtt megmoccanhatnál, néhány különös szót mormol és a bokrok elkezdenek nőni körülötted. Indáik, melyekkel körülfonnak, meglepően kemények. Szilárdan tartanak. Könyörögsz a Druidának, hogy engedjen szabadon, de hasztalan minden szó. Három nap múltán a szomjúságtól kómába esel és soha többé nem ébredsz fel.

 

148.

Leugrasz a vízmosásba és elrejtőzöl egy kénes szagot árasztó sziklahasadékban, reménykedve, hogy a kavicsok, melyeket lábaddal elmozdítottál, nem fognak elárulni. Nemsokára meghallod a jellegzetes zihálást: az Orkok közelítenek, szimatolnak utánad. Az egyik hirtelen felkiált. Felfedeztek! Kikászálódsz a búvóhelyedről és kardot rántasz, de a rohamuk elsöpör. Egyikük leszakítja a pénzeszacskódat. Az érmék szanaszét repülnek. Az Orkok azonnal elkezdenek az aranyon veszekedni, és nem veszik észre, amint a vízmosás tetején megjelenik egy csapat Elf. Egyetlen szó nélkül őt Elf ront az Orkokra, és hála mágikus erőiknek, hamarosan végeznek velük. A lehetőséget kihasználva, felkapod a zacskódat, és a dombok közé menekülsz. Lapozz a 203-ra.

 


149.

Befordulsz balra, a Gyertyánfa utcába, a szenesvermet keresve. Egy rozoga raktár mögött megpillantasz egy szenespincét. Bebújsz és a szénkupac mögött egy lejáratot fedezel fel. Lemászol és rábukkansz a város alatt kanyargó keskeny átjáróra. Nemsokára egy ajtóhoz érsz; belököd. Fényűzően berendezett szobába lépsz - nyilvánvaló, hogy a Tolvajok Klánja nem szegény. Kisebb csoport várt már rád, a kanapékon heverve. Néhányukra ráismersz a Vörös Sárkány fogadóból, különösen arra, akinek a fülétől az álláig sebhely húzódik. Lapozz a 209-re.

 

150.

 - Mi a Halál papjai vagyunk - mondja az egyik alak. - Azért jöttünk, ami a miénk. - Lefognak és megmotoznak. Miután rádöbbennek, hogy nincs nálad a Talizmán, hátrahőkölnek. Az egyik pofon vág. - Hova dugtad, te féreg? - Hirtelen paták csattogása zavarja meg a fenyegetőző papokat. Nagy csapat lovas közeleg fáklyákkal. A papok csendben beleolvadnak a sötétbe. Az őrség lovasai megállnak előtted. - Na, te jól benne vagy a pácban. De ez nem a mi gondunk, ugye lányok? - nagy nevetés tör ki, de te csöppet sem találod viccesnek, hogy ellovagolnak és téged itt hagynak a csapdában. Lapozz a 128-ra.